Popis činnosti

 

Daňová evidence:

Zpracování Daňové evidence nebo Evidence příjmů pro fyzické osoby a to jak jednorázově,
při zpracování daňového přiznání, tak průběžně měsíčně nebo čtvrtletně.

• peněžní deník, pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků, karty investičního majetku,
  záznamní povinnost k DPH, účetní závěrka a daňové přiznání.


Účetnictví:

• hlavní kniha, účetní deník, kniha pohledávek a závazků, karty investičního majetku,
  záznamní povinnost k DPH, výsledovka, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, daňové přiznání.


Personální a mzdová agenda:

• vedení mzdové agendy, zpracování přehledu pro Českou správu soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, zákonné pojištění zaměstnavatele, nástup a výstup zaměstnance, roční zúčtování mezd.


Daně - daňová přiznání:

• fyzických osob, právnických osob, DPH, silniční daň

 
Více informací a přesná kalkulace dohodou.


Možnost jednání na dálku (internet, pošta, kurýr).

Kontakt

Název
Účetnictví Bohdalová
Adresa
Ing. Marie Bohdalová
Doudleby 70
37007 České Budějovice
Tel.
775 107 908
E-mail
88648362

foto.jpg

logo.jpg